Uchwała Nr XXIII/113/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 czerwca 2004 r.

 

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych i ich obwody:

 

      1.Oddział przedszkolny w Brzydowie w Szkole Podstawowej w Brzydowie do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Brzydowo, Durąg, Dziadyk, Jankowiec, Kraplewo, Lichtajny, Ornowo, Pancerzyn, Pobórze, Prusowo, Rudno, Smykowo.

 

      2.Oddział przedszkolny w Idzbarku w Szkole Podstawowej w Idzbarku do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Górka, Idzbark, Lipowiec, Młyn Idzbarski, Worniny, Wólka Lichtajńska.

 

      3.Oddział przedszkolny w Lipowie w Szkole Podstawowej w Lipowie im. K.I. Gałczyńskiego do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Smykówko.

 

      4.Oddział przedszkolny w Pietrzwałdzie w Przedszkolu w Pietrzwałdzie do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Bednarka, Miejska Wola, Naprom, Pietrzwałd, Ryn, Wysoka Wieś, Zajączki.

 

      5. Oddział przedszkolny w Samborowie w Przedszkolu w Samborowie do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Czyżówka, Gierłoż, Nowa Gierłoż, Samborowo, Samborówko,Turznica, Wirwajdy, Zabłocie.

 

      6. Oddział przedszkolny w Starych Jabłonkach przy Przedszkolu w Starych Jabłonkach do obwodu wchodzą następujące

miejscowości: Buńki, Gąski, Jabłonka, Kątno, Stare Jabłonki, Zawady Małe, Żurejny.

 

      7. Oddział przedszkolny w Szyldaku przy Szkole Podstawowej w Szyldaku do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Grabin, Grabinek, Ostrowin, Szyldak, Wyżnice.

 

      8. Oddział przedszkolny w Tyrowie w Przedszkolu w Tyrowie do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Cibory, Czarny Róg, Czerwona Karczma, Kajkowo, Lesiak Ostródzki, Morliny, Nastajki, Przylądek, Ryńskie, Szafranki, Tyrowo, Wałdowo.

 

      9. Oddział przedszkolny w Wygodzie w Szkole Podstawowej w Wygodzie do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Wólka Klonowska, Wygoda.

 

      10.Oddział przedszkolny w Zwierzewie w Szkole Podstawowej w Zwierzewie do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Lubajny, Ruś Mała, Międzylesie, Nowe Siedlisko, Warlity Wielkie, Zwierzewo.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 920


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584766
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości