Uchwała Nr XXII/128/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

      Na podstawie art. 8 ust.2 i art 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada gminy uchwala, co następuje

 

      § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2012 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.

 

      § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi  porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.07.2012, ostatnia aktualizacja: 17.07.2012, odsłon: 606


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627746
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości