Uchwała Nr XXII/126/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu za 2011 rok.

 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.06.2012, ostatnia aktualizacja: 12.06.2012, odsłon: 683


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627603
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości