Uchwała Nr XXI/107/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 maja 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada gminy uchwala, co następuje.

 

      § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2004 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

 

      § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza wojennego w Zawadach Małych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 850


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584781
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości