Uchwała Nr XLV/227/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2009r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) oraz 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/160/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005 w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, §2 otrzymuje brzmienie:

 

,,§2. Na przedstawiciela Gminy Wiejskiej Ostróda do reprezentowania w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wybiera się Magdalenę Wajdyk.”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji dnia 07.01.2010 r.                                                                  

 

 

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2010, ostatnia aktualizacja: 07.01.2010, odsłon: 822


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757297
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości