Uchwała Nr XLII/223/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

w sprawie przejęcia na własność pojazdu.

 

Na podstawie art 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2005 roku Nr 108 poz.908 z późn. zm./ oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191 poz.1377 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje.

 

§ 1. Gmina Ostróda przejmuje na własność usunięty z drogi publicznej w miejscowości Szyldak w dniu 19 kwietnia 2009 roku pojazd Citroen Jumpy o nr rej. LOD951.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2009, ostatnia aktualizacja: 13.11.2009, odsłon: 951


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757352
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości