Uchwała Nr XIV/74/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 28 listopada 2003r.

 

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy

 

      Na podstawie art. 134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z póź. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                           

      § 1. Bankową obsługę budżetu gminy Ostróda będzie wykonywał Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy w Olsztynie.

                                                            

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/223/00 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 871


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745713
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości