Uchwała Nr XI/71 /07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2007 r.

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Ostróda i Sekretarza Gminy Ostróda o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się powiadomić Panią Marię Jadwigę Andrychowską - Skarbnika Gminy Ostróda i Pana Andrzeja Pęzińskiego -Sekretarza Gminy Ostróda o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Ostróda oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do zredagowania i dostarczenia stosownych pism osobom, o których mowa w § 1 oraz do przyjęcia oświadczeń lustracyjnych i nadania im dalszego biegu.

 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego poinformowania Rady Gminy o podjętych działaniach a zwłaszcza o niezłożeniu oświadczenia w ustawowo określonym terminie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2007, ostatnia aktualizacja: 07.11.2007, odsłon: 411

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972945
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved