UCHWAŁA Nr XI/56/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 8 września 2003r.

 

w sprawie  powołania Gminnego Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

      Na podstawie art. 163 § 2 z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

 

      § 1. Powołuje się Gminny Zespół do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, zwany dalej zespołem, w następującym składzie:

 

1)  Leszek Kwiatkowski,

 

2)  Wiktor Kosek,

 

3)  Andrzej Suchodolski,

 

4)  Andrzej Wiczkowski.

 

      § 2. Do zadań Zespołu należy przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na ławników wraz z opinią, celem dokonania wyboru przez Radę Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                            

       

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Roman Nowakowski

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 858


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745303
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości