Uchwała Nr X/67/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 września 2007r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

      Na podstawie § 106 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urzęd. Wojew. Warmińsko - Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      §1. Uchyla się uchwałę Nr XII/62/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 15 października 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2007, ostatnia aktualizacja: 28.09.2007, odsłon: 480

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133586
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved