Uchwała Nr VIII/46/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres dwuletni tj. rok 2005 - 2006.

 

      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 11 i 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

 

      § 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawartego w planie gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za okres dwuletni tj. rok 2005 - 2006 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

      § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 422

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972641
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved