Uchwała Nr VII/43/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnie 2007r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lubawa w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.

 

      Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Lubawa w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.05.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2007, odsłon: 436

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133557
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved