Uchwała Nr VI/50/2019
 Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzydowie
 
    Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Brzydowie Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Brzydowie imię Janusza Korczaka.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.03.2019
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.03.2019, ostatnia aktualizacja: 26.03.2019, odsłon: 383


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13308287
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości