Uchwała  Nr V/29/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007r.

 

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.

 

      Na podstawie § 2 pkt.2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W gminnych jednostkach organizacyjnych z wyłączeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania - w kwocie 700 zł oraz zatwierdza się wartość 1 punktu w kwocie 2 zł.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/253/01 Rada Gminy w Ostródzie z dnia 15 lutego 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych zmieniona uchwałą Nr XXXIII/271 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 20 kwietnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w zł.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2007, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 444

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972595
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved