Uchwała Nr V/24/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej.

 

      Na podstawie § 106 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urzęd. Wojew. Warmińsko - Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchyla się Uchwałę Nr LX/239/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 października 2006r.  w spawie opłaty administracyjnej.

     

      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2007, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 430

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972601
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved