Uchwałą Nr V/19/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

 

      Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. / RADA GMINY Ostróda u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Opiniuje się pozytywnie i uzgadnia projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich w części zapisów dotyczącej gminy Ostróda.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr LVII/228/06 Rady Gminy Ostróda, z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.03.2007, ostatnia aktualizacja: 15.03.2007, odsłon: 419

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133624
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved