Uchwała Nr IX/89/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok
 
Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.06.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.06.2019, ostatnia aktualizacja: 26.06.2019, odsłon: 465


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318316
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości