Uchwała Nr IX/61/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wirwajdy.

 

 

Na podstawie § 21 ust. 1 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Sołectwa Wirwajdy, stanowiącego załącznik nr 29 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Wirwajdy na dzień 12 września 2007 r., na godz. 19.00, w Starej Szkole w Wirwajdach.

 

2. O ile w wyznaczonym terminie i godzinie nie przybędzie na zebranie wymagana liczba mieszkańców, ustala się II termin wyborów w tym samym dniu z pół godzinnym przesunięciem.

 

3. Obrady zebrania przebiegać będą wg. następującego porządku obrad:

 

 1) Wybór Komisji Wyborczej.

 

 2) Ustalenie trybu przeprowadzenia wyborów.

 

 3) Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.

 

 4) Przeprowadzenie tajnego głosowania.

 

 5) Ustalenie wyników głosowania.

 

 6) Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2007, ostatnia aktualizacja: 06.09.2007, odsłon: 401

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972557
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved