Uchwała Nr IV/31/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku
w Starych Jabłonkach
 
    Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Rada Gminy Ostróda zamierza zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.
 
    § 2. Przyczyną zamierzonej likwidacji jest niewielka liczba dzieci uczęszczających do placówki.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 23.01.2019
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2019, ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, odsłon: 351


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304763
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości