UCHWAŁA Nr III/16/88

Gminnej Rady Narodowej w Ostródzie
z dnia 23 września 1988r.
W sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego.

Na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku poz. 185 z późniejszymi zmianami, oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr. 52. Poz. 268) – Gminna Rada Narodowa uchwala, co następuje:

  1. Zaliczyć wsie Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego
  2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy
  3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 roku.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 2 012

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5919151
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved