Uchwała Nr II/6/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

     Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. nr 31, poz. 332 z późn. zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

     § 1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” wyznacza się Panią Zofię Stankiewicz.

 

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757210
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości