Uchwała Nr II/5/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.

 

      Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 50 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 19 listopada 2002r. Nr 149, poz. 2046)- Rada Gminy w Ostródzie uchwala co następuje:

 

      § 1.1.Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji problemowych Rady Gminy, których zakres działania i kompetencji określa § 48 Statutu Gminy w  Ostródzie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 149, poz. 2046):

 

      1/ Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich:

 

   1. Aleksander Kondrusik;

 

   2. Andrzej Suchodolski;

 

   3. Ryszarda Sadowska;

 

   4. Jerzy Skolmowski;

 

   5. Jan Żeberek;

 

   6. Roman Nowakowski.

 

      2/ Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

   1. Tomasz Klimecki;

 

   2. Jerzy Skolmowski;

 

   3. Jan Żeberek;

 

   4. Jan Kasprowicz;

 

   5. Andrzej Suchodolski.

 

      3/ Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

 

   1. Anna Matuszczak;

 

   2. Andrzej Kudon;

 

   3. Janusz Sadowski;

 

   4. Aleksander Kondrusik;

 

   5. Andrzej Wiczkowski;

 

   6. Grzegorz Kłoss;

 

   7. Małgorzata Filipowiak;

 

   8. Lila Brzózka.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2006, ostatnia aktualizacja: 08.12.2006, odsłon: 890


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584545
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości