Uchwała Nr II/11/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
 
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Szesnastka”
 
    Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i w związku z § 14 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Szesnastka” Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Gmina Ostróda rezygnuje z członkostwa i występuje ze Stowarzyszenia „Szesnastka” z dniem 31 grudnia 2018 r.
 
    § 2. Jeden egzemplarz niniejszej uchwały należy przekazać Zarządowi Stowarzyszenia.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 04.12.2018
Osoba przekazująca: Kamila Małachowska

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.12.2018, ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, odsłon: 456


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719393
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości