Uchwała Nr I/7/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    §     1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Jerzemu Fijasowi miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:
 
    1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  - 4.800,00 zł;
 
    2) dodatek funkcyjny w kwocie - 2.100,00 zł;
 
    3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie  - 960,00 zł;
 
    4) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego, tj. w kwocie - 2.760,00 zł.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 551


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719451
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości