Uchwała Nr I/3/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie Powołania Komisji Rewizyjnej

 

      Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 47 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda uchwalonego uchwałą Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 149, poz. 2046 z dnia 19 listopada 2002r.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną  w następującym składzie osobowym:

 

      1. Kłoss Grzegorz  - przewodniczący,

 

      2. Klimecki Tomasz - członek,

 

      3. Filipowiak Małgorzata - członek,

 

      4. Sadowska Ryszarda - członek,

 

      5. Kasprowicz Jan - członek.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 29.11.2006, odsłon: 886


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584592
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości