Uchwała Nr I/2/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 31 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. 1. Ustalić liczbę Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018 – 2023 na 2 osoby.
 
    2. W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda wybrani zostali:
 
    1) Lewandowska Anna .
 
    2) Stabińska Barbara .
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 413


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719124
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości