Uchwała Nr 275/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie wydanej pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005r.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 11.04.2006, ostatnia aktualizacja: 11.04.2006, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12291388
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości