UCHWAŁA NR 2/10

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 5 listopada 2010 r.

 

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ostróda zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach do Rady Gminy Ostróda zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

Numer 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe

Numer 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne

Numer 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Dobra Gmina

Numer 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Jana Morawskiego

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Dorota Langowska - Zastępca Przewodniczącego

                                                       Danuta Mariola Maczukin - Członek Komisji

                                              Karol Hładyszewski - Członek Komisji

                                              Monika Klimowska - Członek Komisji

Sporządził/a: Gminna Komisja Wyborcza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.11.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 700


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948028
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości