Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719) Administrator Bezpieczeństwa Informacji wdraża dokument o nazwie „Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Gminy Ostróda”.
 
JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY OSTRÓDA:
 
     1) Księga Rejestrowa nr 1 - Ewidencja Gruntów i Budynków
 
     2) Księga Rejestrowa nr 2 - Rejestr byłych mieszkańców gminy
 
     3) Księga Rejestrowa nr 3 - Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
 
     4) Księga Rejestrowa nr 4 -  System Informacji Oświatowej
 
     5) Księga Rejestrowa nr 5 - Rejestr pojazdów i podatku od środków transportowych
 
     6) Księga Rejestrowa nr 6 - Rejestr Podatku rolnego i leśnego
 
     7) Księga Rejestrowa nr 7 -  Rejestr Wieczystych Użytkowników i Dzierżawców Gruntów
 
     8) Księga Rejestrowa nr 8 - Rejestr Stałych Mieszkańców Gminy
 
     9) Księga Rejestrowa nr 9 - Rejestr Podatników od towarów i usług VAT
 
     10) Księga Rejestrowa nr 10 - Rejestr stałych wyborców
 
     11) Księga Rejestrowa nr 11 -  Rejestr zapytań w trybie do informacji publicznej
 
     12) Księga Rejestrowa nr 12 - Rejestr osób przystępujących do konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
 
     13) Księga Rejestrowa nr 13 -  Arkusze organizacyjne placówek oświatowych i aneksy
 
     14) Księga Rejestrowa nr 14 -  Karta dużej rodziny
 
     15) Księga Rejestrowa nr 15 -  Baza korespondencyjna
 
     16) Księga Rejestrowa nr 16 -  Wykaz sołtysów
 
     17) Księga Rejestrowa nr 17 -  Rejestr oświadczeń majątkowych
 
     18) Księga Rejestrowa nr 18 -  Rejestr oświadczeń majątkowych radnych gminy
 
     19) Księga Rejestrowa nr 19 -  Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
 
     20) Księga Rejestrowa nr 20 -  Młodociani
 
     21) Księga Rejestrowa nr 21 -  Rejestr ewidencji wydanych decyzji na wycinkę drzew
 
     22) Księga Rejestrowa nr 22 - Skargi i wnioski
 
     23) Księga Rejestrowa nr 23 - Rejestr ewidencji azbestu
 
     24) Księga Rejestrowa nr 24 - Rejestr wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
 
     25) Księga Rejestrowa nr 25 - Rejestr dotacji
 
     26) Księga Rejestrowa nr 26 - System bankowości
 
     27) Księga Rejestrowa nr 27 - Rejestr członków zespołów kryzysowych
 
     28) Księga Rejestrowa nr 28 - Rejestr wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego
 
     29) Księga Rejestrowa nr 29 - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 
     30) Księga Rejestrowa nr 30 - Ewidencja członków OSP
 
     31) Księga Rejestrowa nr 31 - Rejestr najemców lokali komunalnych
 
     32) Księga Rejestrowa nr 32 - Monitoring wizyjny gminy
 
     33) Księga Rejestrowa nr 33 - Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych
 
     34) Księga Rejestrowa nr 34 - Rejestr wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego
 
     35) Księga Rejestrowa nr 35 - Rejestr spłaty mienia komunalnego
 
     36) Księga Rejestrowa nr 36 - Rejestr decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
 
     37) Księga Rejestrowa nr 37 - Rejestr  wniosków o szacowanie szkód łowieckich
 
     38) Księga Rejestrowa nr 38 - Rejestr podatku od nieruchomości
 
     39) Księga Rejestrowa nr 39 - Dodatki Mieszkaniowe
 
     40) Księga Rejestrowa nr 40 - Dodatki Energetyczne

 

Data przekazania do publikacji: 25.06.2015
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.06.2015, ostatnia aktualizacja: 23.12.2015, odsłon: 535

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950056
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved