Rejestr wyborców

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 16, pok. 116

 

Zasady udostępniania rejestru reguluje:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 388).

 

Sposób udostępniania danych:

Rejestr wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy (pok. 116) do publicznego wglądu w celu zapewnienia społecznej kontroli prawidłowości jego sporządzenia. Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępnianie polega na złożeniu pisemnego zapytania umożliwiającego identyfikację wyborcy, którego zapytanie dotyczy. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej (wniosek do pobrania).

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 1 956

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488534
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved