Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym lokalnym na wykonanie robót

 

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej I etap wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Lubajny,

 

Numer ogłoszenia: 732-140066/03,

 

Strona zamawiająca: Gmina Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel/fax (+48 089) 6462945,
e-mail: urzą ,

 

Ogłasza przetarg na wykonanie robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej I etap wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Lubajny,

 

w tym:

- kanały grawitacyjne PVC śr. 160-250 mm - 2188 m,

- kanały ciśnieniowe PVC śr. 50-160 mm - 4.373 m,

- przyłącza kanalizacyjne - 16 szt/264 m,

- pompownie kanalizacyjne - 1 szt,

- pompownie przydomowe - 16 szt,

- przyłącza energetyczne - 3 szt,

- obsługa geodezyjna - 1 kpl,

 

Lokalizacja: Lubajny, Gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD,

 

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony,

 

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla uczestników przetargu w: Urzędzie Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda,
ul. Mickiewicza 24, tel. (089) 6463281, fax (089) 6462945,

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2004 roku o godz. 1200.

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 873


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722875
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości