REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
Wymagane dokumenty
Spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 17 - 31 sierpnia 2015 r. Każdy z uprawnionych do udziału w referendum może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w urzędzie, w którym spis został sporządzony.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 117  tel. 89 676-07-17 w godzinach pracy  Urzędu od 7:30 do 15:30
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Udostępnianie spisu uprawnionych do udziału w referendum następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca  2015 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015, poz. 1086),
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  (Dz. U. z 2015, Poz. 852 ze zm.).
  • Tryb odwoławczy- brak

Sporządził/a: Agnieszka Leśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2015, ostatnia aktualizacja: 25.08.2015, odsłon: 771

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10903462
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved