Postanowienie Nr 532-25/2020
Komisarza Wyborczego w Elblągu II
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 15 w gminie Ostróda
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 13a § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Elblągu II postanawia,
co następuje:
§ 1. Na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r., dokonuje się zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda.
§ 2. Na siedzibę obwodowej komisji wyborczej Nr 15 ustala się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie (ul. 11-ego listopada 39, 14-100 Ostróda)
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Ostróda, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Ostróda.
 
Komisarz Wyborczy  w Elblągu II
Arkadiusz Zaczek
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 18.06.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Komisarz Wyborczy w Elblągu II
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.06.2020, ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, odsłon: 72

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10766470
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved