Oświadczenia majątkowe 2013

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Ostróda złożone na początek kadencji 2014-2018
 
1. Bartnicki Andrzej
 
2. Bojar Witold
 
3. Brzózka Lila
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
5. Korpusik Stanisław
 
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
7. Nowakowski Roman
 
8. Nowicki Łukasz
 
9. Pawszyk Jarosław
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
11. Stabińska Barbara
 
12. Szostek Marek + korekta
 
13. Wiśniewski Józef
 
14. Wolf Łukasz
 
15. Woźny Mieczysław
 
 
Oświadczenia majątkowe na 2-mce przed upływem kadencji
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014

1. Bartnicki Andrzej

2. Brzózka Lila Grażyna

3. Klimecki Tomasz

4. Lewandowska Anna

5. Muraszko Magdalena Monika

6. Nowicki Łukasz

7. Sadowski Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

8. Serafin Dominik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

9. Stabińska Barbara

10. Stankiewicz Zofia

11. Szostek Marek

12. Wiczkowski Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy

13. Wiśniewski Józef

14. Wolf Łukasz Andrzej

15. Żeberek Jan

 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
 
Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda
 
Cezary Wawrzyński
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Teresa Ołowska
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Danuta Kucharczuk
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Janina Roman
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
Maria Kubaszczyk
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
 
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014
 
 
1. Bartnicki Andrzej
 
2. Brzózka Lila Grażyna
 
3. Klimecki Tomasz
 
4. Lewandowska Anna
 
5. Muraszko Magdalena Monika
 
6. Nowicki Łukasz
 
7. Sadowski Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
8. Serafin Dominik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
9. Stabińska Barbara  + korekta z dnia 25.04.2014r. i 18.09.2014r.
 
10. Stankiewicz Zofia
 
11. Szostek Marek
 
12. Wiczkowski Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy
 
13. Wiśniewski Józef
 
14. Wolf Łukasz Andrzej
 
15. Żeberek Jan
 
 
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
 
Beata Kucharczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Bożena Biesiekirska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie
 
Maciej Fryczyński
Dyrektor Gimnazjum w Pietrzwałdzie
 
Robert Pestkowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Iwona Murzyn
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Elżbieta Jaglińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Grażyna Lipińska
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Anna Jadwiga Pasiecznik
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Elżbieta Okrucińska
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Katarzyna Wrzesińska
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Małgorzata Gajewska
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Bożena Bohdziewicz
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Elżbieta Mral
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
 
Danuta Niemanowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Marta Żeberek
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Joanna Trzebiatowska Murawska
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Jan Waldemar Ignaczewski
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.05.2014, ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, odsłon: 2 527

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9230340
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved