Oświadczenia majątkowe 2012

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska lubrozwiązaniem umów o pracę

 

Andrzej Pęziński

zatrudniony do 27.08.2013 r.

 

Cezary Wawrzyński

zatrudniony do 27.08.2013 r.

 

Joanna Trzebiatowska

p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku do31.08.2013r.

 

 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowiska lubzatrudnieniem

 

Joanna Trzebiatowska

zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Maciej Fryczyński

Dyrektor Gimnazjum w Pietrzwałdzie

 

Cezary Wawrzyński

Sekretarz Gminy Ostróda

 

 

 

 

Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta

 

 

Bogusław Fijas

Wójt Gminy Ostróda

 

Cezary Wawrzyński

Oświadczenie majątkowe Pana Cezarego Wawrzyńskiego, zatrudnionego na zastępstwo na stanowisku Sekretarza Gminy Ostróda.

 

Teresa Ołowska

Skarbnik Gminy Ostróda

 

Danuta Kucharczuk - Oświadczenie złożone w związku z przyznaniem uprawnień do wydawania decyzji w imieniu Wójta

Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda

 

Danuta Kucharczuk

Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda

 

Janina Roman

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

 

Maria Kubaszczyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy Ostróda

 

 

 

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014

 

 

1. Bartnicki Andrzej

 

2. Brzózka Lila Grażyna

 

3. Klimecki Tomasz

 

4. Lewandowska Anna

 

5. Muraszko Magdalena Monika

 

6. Nowicki Łukasz

 

7. Sadowski Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

8. Serafin Dominik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

9. Stabińska Barbara

 

10. Stankiewicz Zofia

 

11. Szostek Marek

 

12. Wiczkowski Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy

 

13. Wiśniewski Józef

 

14. Wolf Łukasz Andrzej

 

15. Żeberek Jan

 

 

Dyrektorzy Jednostek Oświatowych

 

 

Beata Kucharczuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie

 

Elżbieta Ciechanowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie

 

Bożena Biesiekirska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie

 

Robert Pestkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku

 

Iwona Murzyn

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach

 

Elżbieta Jaglińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

 

Grażyna Lipińska

Dyrektor Gimnazjum w Durągu

 

Anna Jadwiga Pasiecznik

Dyrektor Gimnazjum w Lipowie

 

Elżbieta Okrucińska

Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie

 

Katarzyna Wrzesińska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie

 

Małgorzata Gajewska

Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie

 

Bożena Bohdziewicz

Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Elżbieta Mral

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach

 

 

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda

 

 

Danuta Niemanowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Celina Pych - oświadczenie złożone na zakończenie pełnienia funkcji

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Łucja Urszula Rudnicka - oświadczenie złożone na początek kadencji

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Łucja Urszula Rudnicka - oświadczenie złożone na koniec kadencji

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Joanna Trzebiatowska Murawska - oświadczenie złożone na początek kadencji

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Joanna Trzebiatowska Murawska

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Marta Żeberek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie

 

Jan Waldemar Ignaczewski

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

Teresa Wieczorek - Zdon

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.05.2013, ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, odsłon: 1 599

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9235690
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved