Oświadczenia majątkowe 2011

Dodatkowe oświadczenia majątkowe

 

 

 

Bogusław Fijas

Wójt Gminy Ostróda - oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji sprawowania funkcji Wójta Gminy Ostróda

 

Cezary Wawrzyński

Oświadczenie majątkowe Pana Cezarego Wawrzyńskiego, zatrudnionego na  zastępstwo na stanowisku Sekretarza Gminy Ostróda.

 

Teresa Ołowska

Skarbnik Gminy Ostróda - oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji sprawowania funkcji Skarbnika Gminy Ostróda

 

Maria Andrychowska

Skarbnik Gminy Ostróda - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji sprawowania funkcji Skarbnika Gminy Ostróda

 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

 

Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda

 

 

Bogdan Bartnicki - pełniący funkcję Wójta Gminy Ostróda od dnia 03.08.2012r - 29.10.2012r., na podst. art. 28f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Gustaw Marek Brzezin - z dniem 09.07.2012r. przestał pełnić funkcję Wójta Gminy Ostróda

Wójt Gminy Ostróda

 

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy Ostróda

 

Maria Andrychowska

Skarbnik Gminy Ostróda

 

Janina Roman

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

 

Maria Kubaszczyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

 

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014

 

 

1. Bartnicki Andrzej

 

2. Brzózka Lila Grażyna

 

3. Klimecki Tomasz

 

4. Lewandowska Anna

 

5. Muraszko Magdalena Monika

 

6. Nowicki Łukasz

 

7. Sadowski Janusz - W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 

8. Serafin Dominik - W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 

9. Stabińska Barbara

 

10. Stankiewicz Zofia

 

11. Szostek Marek

 

12. Wiczkowski Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy

 

13. Wiśniewski Józef

 

14. Wolf Łukasz Andrzej

 

15. Żeberek Jan

 

 

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda

 

 

Danuta Niemanowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Celina Pych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Marta Żeberek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie

 

Jan Waldemar Ignaczewski

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

Teresa Wieczorek - Zdon

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

 

 

 

Dyrektorzy Jednostek Oświatowych

 

 

Marek Parol

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie

 

Elżbieta Ciechanowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie

 

Bożena Biesiekirska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie

 

Robert Pestkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku

 

Iwona Murzyn

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach

 

Ryszard Brzózka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie

 

Elżbieta Jaglińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

 

Grażyna Lipińska

Dyrektor Gimnazjum w Durągu

 

Anna Jadwiga Pasiecznik

Dyrektor Gimnazjum w Lipowie

 

Elżbieta Okrucińska

Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie

 

Maria Zabłotna

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie

 

Małgorzata Gajewska

Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie

 

Jadwiga Drobisz

Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Elżbieta Mral

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.05.2010, ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, odsłon: 3 801

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9235657
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved