Oświadczenia majątkowe 2009

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ostróda złożone na początek kadencji grudzień 2010r.

 

Gustaw Marek Brzezin

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014

Oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji grudzień 2010r.

 

1. Bartnicki Andrzej

 

2. Brzózka Lila Grażyna 

 

3. Klimecki Tomasz 

 

4. Lewandowska Anna 

 

5. Muraszko Magdalena Monika 

 

6. Nowicki Łukasz 

 

7. Sadowski Janusz - W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

 

8. Serafin Dominik - W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

 

9. Stabińska Barbara 

 

10. Stankiewicz Zofia 

 

11. Szostek Marek 

 

12. Wiczkowski Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy 

 

13. Wiśniewski Józef 

 

14. Wolf Łukasz Andrzej 

 

15. Żeberek Jan 

 

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2006-2010

 

Oświadczenia majątkowe złożone przed końcem kadencji wrzesień 2010r.

 

1. Brzózka Lila Grażyna

 

2. Filipowiak Małgorzata

 

3. Kasprowicz Jan

 

4. Klimecki Tomasz

 

5. Kłoss Grzegorz

 

6. Kondrusik Aleksander Grzegorz

 

7. Kudon Andrzej

 

8. Mateuszczak Anna Krystyna

 

9. Nowakowski Roman - Przewodniczący Rady Gminy

 

10. Sadowska Ryszarda

 

11. Sadowski Janusz

 

12. Skolmowski Jerzy W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 

13. Suchodolski Andrzej

 

14. Wiczkowski Andrzej

 

15. Żeberek Jan - W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Oświadczenia majątkowe złożone przed końcem kadencji wrzesień 2010r.

 

Gustaw Marek Brzezin

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda

Oświadczenia majątkowe za rok 2009 

 

Gustaw Marek Brzezin

Wójt Gminy Ostróda

 

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy Ostróda

 

Maria Andrychowska

Skarbnik Gminy Ostróda

 

Janina Roman

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

 

Maria Kubaszczyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

 

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2006-2010

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

 

1. Brzózka Lila Grażyna

 

2. Filipowiak Małgorzata

 

3. Kasprowicz Jan

 

4. Klimecki Tomasz

 

5. Kłoss Grzegorz

 

6. Kondrusik Aleksander Grzegorz

 

7. Kudon Andrzej

 

8. Mateuszczak Anna Krystyna

 

9. Nowakowski Roman - Przewodniczący Rady Gminy

 

10. Sadowska Ryszarda

 

11. Sadowski Janusz

 

12. Skolmowski Jerzy W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 

13. Suchodolski Andrzej

 

14. Wiczkowski Andrzej

 

15. Żeberek Jan - W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Dyrektorzy Jednostek Podległych Urzędu Gminy Ostróda

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

 

Danuta Niemanowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Celina Pych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Marta Żeberek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie

 

 

Dyrektorzy Jednostek Oświatowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

 

Marek Parol

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie

 

Elżbieta Ciechanowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie

 

Bożena Biesiekirska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie

 

Robert Pestkowski

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.04.2012, ostatnia aktualizacja: 22.04.2012, odsłon: 1 230

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9230352
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved