Oświadczenia majątkowe 2007

Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda

 

 

Gustaw Marek Brzezin

Wójt Gminy Ostróda

 

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy Ostróda

 

Maria Andrychowska

Skarbnik Gminy Ostróda

 

Janina Roman

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

 

Maria Kubaszczyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej 

 

 

 

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2006-2010

 

 

1. Brzózka Lila Grażyna

 

2. Filipowiak Małgorzata 

 

3. Kasprowicz Jan

 

4. Klimecki Tomasz 

 

5. Kłoss Grzegorz 

 

6. Kondrusik Aleksander Grzegorz 

 

7. Kudon Andrzej 

 

8. Mateuszczak Anna Krystyna 

 

9. Nowakowski Roman - Przewodniczący Rady Gminy 

 

10. Sadowska Ryszarda 

 

11. Sadowski Janusz 

 

12. Skolmowski Jerzy - W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

 

13. Suchodolski Andrzej 

 

14. Wiczkowski Andrzej 

 

15. Żeberek Jan - W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Dyrektorzy Jednostek Podległych Urzędu Gminy Ostróda

 

 

Danuta Niemanowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Celina Pych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku

 

Marta Żeberek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 

 

Dyrektorzy Jednostek Oświatowych

 

 

Marek Parol

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie 

 

Danuta Karolak 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku 

 

Elżbieta Ciechanowicz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie 

 

Waldemar Zagórny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie 

 

Robert Pestkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku 

 

Iwona Murzyn

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach 

 

Ryszard Brzózka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie 

 

Elżbieta Jaglińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie 

 

Grażyna Lipińska

Dyrektor Gimnazjum w Durągu 

 

Anna Jadwiga Pasiecznik

Dyrektor Gimnazjum w Lipowie 

 

Elżbieta Okrucińska

Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie 

 

Maria Zabłotna

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie 

 

Ewa Iwanicka

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach 

 

Małgorzata Gajewska

Dyrektor Zespółu Szkół w Samborowie

 

Jadwiga Drobisz

Dyrektor Zespółu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.08.2005, ostatnia aktualizacja: 27.05.2008, odsłon: 6 192

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9135560
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved