O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 27 października 2017 r. o godz. 900
odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
     Planowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 
  5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul.Jana III Sobieskiego 1.                                                       
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.10.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2017, ostatnia aktualizacja: 27.10.2017, odsłon: 75

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6087761
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved