Nasz znak: RGP 72241- 29/05/07                                          Ostróda, dn.24 września 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 90/0 z dnia 24 września 2007r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka Nr 5/1 o pow. 0,3377 ha, położona w obrębie i miejscowości Smykowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 21489 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r teren przeznaczony był na cele oświatowe, aktualny stan użytkowania - cele mieszkalne.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt działki Nr 5/1 o powierzchni 0,3377ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 16 i dwoma budynkami gospodarczymi,

 

2. budynki gospodarcze - bud. gosp. nr 1 o pow. uż 39,6m2 - trzy pomieszczenia, bud. gosp. nr 2 o pow. 19,6m2 - dwa pomieszczenia; służące do obsługi niżej opisanych lokali mieszkalnych,

 

3.. budynek mieszkalny Nr 16 w którym mieszczą się cztery lokale mieszkalne będące w użytkowaniu najemców:

 

Najemca: Katarzyna Sobolewska - lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze) o pow. uż. 56,1 m2, stanowiący udział 24/100 wraz z przynależnym pomieszczeniem strychu o pow. uż. 28,3 m2 i pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,8 m2 w budynku gospodarczym oraz taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości wynosi 19.074,- zł

Najemca: Kazimierz Jończak - lokal mieszkalny Nr 2 (na parterze) o pow. uż. 66,1 m2, stanowiący udział 29/100 wraz z przynależnym pomieszczeniem strychu o pow. uż. 40,9 m2 i pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,7 m2 w budynku gospodarczym oraz taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości wynosi 22.474,- zł

Najemca: Bożena Biesiekirska - lokal mieszkalny Nr 3 (na parterze) o pow. uż. 75,6 m2, stanowiący udział 32/100 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 20,5 m2 w budynku gospodarczym i pomieszczeniem przynależnym - piwnica o pow. 36,6 m2 oraz taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości wynosi 25.704,- zł

Najemca: Katarzyna Brodzińska - lokal mieszkalny Nr 4 (na poddaszu) o pow. uż. 42,0 m2, stanowiący udział 15/100 wraz z przynależnym pomieszczeniem strychu o pow. uż. 8,8 m2 i pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,4 m2 w budynku gospodarczym oraz taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości wynosi 13.440,- zł

 

Budynek 16, w którym mieszczą się przeznaczone do sprzedaży cztery lokale mieszkalne, usytuowany jest na obrzeżach wsi, na działce Nr, 5/1 z której istnieje dogodny wyjazd na drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony. Budynek przyłączony jest do wodociągu komunalnego i sieci energetycznej, ścieki komunalne odprowadzane są do dwóch osadników stałych usytuowanych na działce 5/1.

 

Budynek gospodarczy nr 1 o pow. uż. 39,6 m2 wybudowany został w technologii tradycyjnej. Budynek podzielony jest na trzy części z oddzielnymi wejściami. Posadzki w budynku cementowe. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokryty papą.

 

Budynek gospodarczy nr 2 o pow. uż. 19,6 m2 wybudowany został w technologii tradycyjnej. Budynek podzielony jest na trzy części z oddzielnymi wejściami. Posadzki w budynku cementowe. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, odeskowany, pokryty papą.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2007r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 80.692,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Smykowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 24 września do 22 października 2007r., na stronie internetowej www.ugostroda24.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.09.2007, ostatnia aktualizacja: 27.02.2008, odsłon: 904


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13301965
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości