Nasz znak: RGP 72241- 20/07                                       Ostróda dnia 8 sierpnia 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 74/07 z dnia 8 sierpnia 2007r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oznaczoną jako działka Nr 77/1 o pow. 0,1084 ha, położona w obrębie i miejscowości Zwierzewo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 19 660 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Teren przeznaczony do sprzedaży, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i części obrębu Lubajny, zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/ 86/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004r.- przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową MR.

Nieruchomość położona jest w odległości 7 km od Ostródy, w północno-wschodniej części wsi Zwierzewo o dużych walorach turystycznych i krajobrazowych, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, wyposażona jest w sieć wodną i energetyczną.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt o pow. 0,1084 ha ,sklasyfikowany jako tereny mieszkaniowe,

 

2. budynek mieszkalny Nr 14B , jednorodzinny - składający się z 2 pokoi ,kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. uż. 56,30 m2 wybudowany w latach 50-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny ,niepodpiwniczony, dach płaski kryty papą ,ściany z cegły połączonej z trzciną /jako element ociepleniowy/.

 

3. budynek gospodarczy o pow. uż. 12 m2 - wybudowany w technologii tradycyjnej, dach płaski kryty papą. Nieruchomość jest użytkowana przez najemcę - Pana Mieczysława Zielińskiego.

 

Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustalona na podstawie art. 67 ust.3 wyżej cytowanej ustawy wynosi 44.100,- zł / słownie: czterdzieści cztery tysiące sto złotych /.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 26 września 2007r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 powyższej ustawy, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 44.066,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy. Przy sprzedaży najemcy cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Zwierzewo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 14. sierpnia do dnia 7 września 2007r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.08.2007, ostatnia aktualizacja: 26.09.2007, odsłon: 921


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302329
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości