Nasz znak: RGP 72241- 9/05                                           Ostróda 7 lutego 2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 9/05 z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

- Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym część stanowiącą udział 15/100 w nieruchomości zabudowanej oznaczoną Nr działki 136/1 o całkowitej pow. 0,1200 ha, położoną w obrębie i miejscowości Lubajny.

 

Zgodnie z KW Nr 11847 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nieruchomość stanowi własność:

 

- Gminy Ostróda do 15/100 części,

 

- pozostała część nieruchomości jest własnością osób fizycznych

 

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania na cele mieszkalne -zabudowa istniejąca, zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. udział wynoszący 15/100 części w gruncie działki Nr 136/1 o powierzchni całkowitej 0,1200 ha, zbudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 149 i gospodarczym

lokal mieszkalny Nr 2 /zlokalizowany w budynku Nr 149/ o pow. uż. 24,7 m2 składający się z kuchni i pokoju z przynależnym pomieszczeniem na poddaszu o pow. 12,0 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow.10,8 m2 w budynku gospodarczym.

Lokal jest w użytkowaniu Najemcy.

 

Cena wyżej opisanej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 7.385 zł.

 

Budynek Nr 149 w którym mieści się przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny Nr 2, wybudowany został ok.1950r. W technologii tradycyjnej. Lokale w tym budynku wyposażone są  w instalacje kanalizacyjna przyłączoną do osadnika stałego na terenie działki - stanowiącego współwłasność  właścicieli tych lokali.

 

Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym /kondygnacji = 1 1/2 /, jedno klatkowy w układzie nośnym podłużnym, podpiwniczony.

 

Do lokalu mieszkalnego Nr 2 przeznaczonego do sprzedaży, przynależne jest pomieszczenie niezagospodarowane na strychu i pomieszczenie / dwa boksy/ wykorzystywane na cele przechowywania opału - w budynku gospodarczym.

 

Budynek mieszkalny w którym mieszczą się obecnie trzy lokale jest wyposażony w instalację:

 

- wodociągową zasilana z wodociągu wiejskiego,

 

- instalacje elektryczną - zasilaną  z zewnętrznej sieci energetycznej,

 

- ogrzewanie lokalu piecowe /indywidualne

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - asfaltowej.

 

- instalacje wodociągową - zasilana z wodociągu gminnego,

 

- instalację kanalizacyjną - odprowadzenie do osadnika znajdującego się na terenie nieruchomości,

 

- instalacje elektryczną - zasilana z zewnętrznej sieci energetycznej,

 

- ogrzewanie lokali - indywidualne dla każdego z lokali.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz 2603 / powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 29 marca 2005r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości łubajny oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 10 lutego do 4 marca 2005r.

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 08.04.2005, ostatnia aktualizacja: 08.04.2005, odsłon: 451

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776808
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved