Ostróda, 27 marca 2020 r.
 
3/2020
 
OGŁOSZENIE
 
 Działając na podstawie §3 ust. 3 uchwały NR 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, wyznaczam dyżury telefoniczne dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dni 30.03.2020 r. w godz. 15-18 oraz 7 i 9 kwietnia w godz. 16-19 pod numerem tel. 510059400, dodatkowo pytania odnośnie ww. zgłoszeń można kierować na adres e-mail: . Nadmieniam, iż przedmiotowe zgłoszenia należy kierować na adres Delegatury KBW w Elblągu ul Wojska Polskiego 1 p. 126, 82-300 Elbląg lub na adres e-mail . W przypadku wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej, konieczne będzie przesłanie zgłoszenia w formie papierowej na adres tut. urzędu (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Nadto zgłoszenia dokonywane w formie elektronicznej na podstawie upoważniania udzielonego przez pełnomocnika wyborczego winny zawierać uwierzytelnioną kopię upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
 
 
Urzędnik Wyborczy w Gminie Ostróda
Andrzej Kiersnowski
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Andrzej Kiersnowski
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.03.2020, ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, odsłon: 107

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10766256
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved