Ostróda, dnia 3 czerwca 2008 r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości: Zwierzewo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Mała Ruś.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwał:

 

- Nr XI/76/07 z dnia 31 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo,

 

- Nr VIII/51/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo,

 

- Nr VIII/52/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki,

 

- Nr IX/63/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki,

 

- Nr IX/62/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo,

 

- Nr VIII/53/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Mała Ruś,

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14 -100 Ostróda w terminie do dnia 27 czerwca 2008 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.06.2008, ostatnia aktualizacja: 03.06.2008, odsłon: 1 156

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950077
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved