O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  5 września 2018 r. o godz. 1430
odbędzie się XLVI  Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.                                                                           
 

 

Data przekazania do publikacji: 04.09.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.09.2018, ostatnia aktualizacja: 04.09.2018, odsłon: 147

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8802568
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved