Nasz znak: RGP 72241 - 26 / 05                                        Ostróda 19  lipca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 43/05 z dnia 29 czerwca 2005r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym część stanowiącą udział 12/100 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr działki 69/2 o całkowitej pow. 0,2202 ha, położoną w obrębie i miejscowości Kątno.

Zgodnie z KW Nr 2191 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nieruchomość stanowi współwłasność: Gminy Ostróda do 12/100 części, pozostała część nieruchomości jest własnością osób fizycznych. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania na cele mieszkalne zabudowa istniejąca, jest zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1. udział 12/100 części w budynku mieszkalnym Nr 27 w ramach którego występuje lokal mieszkalny o pow. uż. 66,84 m2 składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju, łazienki, kotłowni oraz taki sam udział w częściach wspólnych nieruchomości. Lokal jest w użytkowaniu najemcy. W ramach zbywanego udziału Gminy Ostróda wynoszącego 12/100, nie występują pomieszczenia przynależne.

2. udział wynoszący 12/100 części w gruncie działki Nr 69/2 o powierzchni całkowitej 0,2202 ha, związany z wyżej opisanym lokalem mieszkalnym użytkowanym na zasadzie wyłączności. Cena udziału w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 18.247,- zł. Budynek Nr 27 w którym mieści się przeznaczony do sprzedaży udział użytkowany na zasadzie wyłączności lokal mieszkalny/ wybudowany został ok.1904r. w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, wyposażony w sieć energii elektrycznej i przyłączony do wiejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ogrzewanie - indywidualne dla każdego z lokali. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz 2603 /, mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie w terminie do dnia 12 września 2005r. wniosek o nabycie wyżej opisanego udziału. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 28 lipca do 19 sierpnia 2005r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl.

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 20.09.2005, ostatnia aktualizacja: 20.09.2005, odsłon: 438

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776851
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved