Ostróda, 6 czerwca   2019r.
ZP.271.10.2019
 
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2010”
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:
 
 
Część I  dowożenie na trasie Ostróda – Tyrowo – Ostróda - Nowe Siedlisko – Olsztyn ul. Czapli 2 - Olsztyn - ul. Turowskiego 1 - Olsztyn ul. Grzegorzewskiej 6 – Ostróda, tj. 139 km - 2 x dziennie  = 278 km dziennie.
ofertę nr złożoną przez  Wacław Stasiulewicz EKSPRES –BUS Przewozy Osobowo-Towarowe, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.  Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00    
 
 
W postępowaniu jw. wpłynęły dla części I następujące oferty:
Nr oferty
wykonawca
Punkty cena
Punkty czas podstawienia pojazdu zastępczego
Łączna punktacja
1.
Wacław Stasiulewicz EKSPRES –BUS Przewozy Osobowo-Towarowe, Wołuszewo 3,
87-720 Ciechocinek
60,00
40,00
100,00
2.
Lider Konsorcjum
Usługi Transportowe Robert Oryl
Kajkowo, ul. Widok 93/6,
14-100 Ostróda
Partner: KAGO Kamil Gołębiewski
Ul. Grunwaldzka 18/5, 14-100 Ostróda
56,70
40,00
96,70
3.
Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka, Lubajny 81, 14-100 Ostróda
53,70
40,00
93,70
5.
EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23, Wałdowo, 14-100 Ostróda
57,10
40,00
97,10
6.
Sławomir Jastrzębowski Handel i Usługi Transportowe ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek
59,52
40,00
99,52
7.
PTO  Lipnicki  Sp. z.o.o.
Sp. J.                                            ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
58,38
40,00
98,38
 
 


Ostróda, 6 czerwca   2019r.
ZP.271.10.2019
 
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2010”
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:
 
Część II dowożenie na trasie Ostróda – Górka – Wyżnice – Szyldak - Kraplewo(Stacja) – Dziadyk – Prusowo- Brzydowo – Durąg – Ostróda tj. 150 km dziennie
ofertę nr złożoną EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23, Wałdowo, 14-100 Ostróda.  Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00  
 
 
W postępowaniu jw. wpłynęły dla części II następujące oferty:
Nr oferty
wykonawca
Punkty cena
Punkty czas podstawienia pojazdu zastępczego
Łączna punktacja
     5.
EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23, Wałdowo, 14-100 Ostróda
60,00
40,00
100,00
     3.
Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka, Lubajny 81, 14-100 Ostróda
58,80
40,00
98,80
     7.
PTO  Lipnicki  Sp. z.o.o.
Sp. J.                                            ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
56,90
40,00
96,90
 
Ostróda, 6 czerwca   2019r.
ZP.271.10.2019
 
 
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2010”
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:
 
Część III dowożenie na trasie Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Wygoda – Pietrzwałd – Wysoka Wieś - Klonowo – Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Zajączki – Glaznoty - Wygoda – Klonowo – Wysoka Wieś – Pietrzwałd – Wygoda tj. 90 km dziennie
ofertę nr złożoną Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki, 14-123 Wygoda spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00     
 
 
W postępowaniu jw. wpłynęły dla części III następujące oferty:
Nr oferty
wykonawca
Punkty cena
Punkty czas podstawienia pojazdu
Łączna punktacja
     4.
Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki,
14-123 Wygoda
60,00
40,00
100,00
     7
PTO  Lipnicki  Sp. z.o.o.
Sp. J.                                            ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
35,00
40,00
75,00
 
 
Ostróda, 27 maja 2019r.
ZP.271.10.2019
 
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
 
    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: ,, Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” oferty dodatkowe
 
    Część I dowożenie na trasie Ostróda – Tyrowo – Ostróda - Nowe Siedlisko – Olsztyn ul. Czapli 2 - Olsztyn - ul. Turowskiego 1 - Olsztyn ul. Grzegorzewskiej 6 – Ostróda, tj. 139 km -  2 x dziennie = 278 km dziennie.
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto za km
Cena łączna brutto
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
1.
Wacław Stasiulewicz EKSPRES –BUS Przewozy Osobowo-Towarowe, Wołuszewo 3,
87-720 Ciechocinek
2,60zł
135.886,40zł
30 minut
 
 
Ostróda, 17 maja  2019r.
ZP.271.10.2019
 
Informacja z otwarcia ofert
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
 
    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  ,, Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
 
    Część I  dowożenie na trasie Ostróda – Tyrowo – Ostróda - Nowe Siedlisko – Olsztyn ul. Czapli 2 - Olsztyn - ul. Turowskiego 1 - Olsztyn ul. Grzegorzewskiej 6 – Ostróda, tj. 139 km - 2 x dziennie  = 278 km dziennie.
 
    Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 153.656,16 zł brutto
 
    W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto  za km
Cena łączna brutto
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
1.
Wacław Stasiulewicz EKSPRES –BUS Przewozy Osobowo-Towarowe, Wołuszewo 3,
87-720 Ciechocinek
2,62zł
136.931,68zł
30 minut
2.
Lider Konsorcjum
Usługi Transportowe Robert Oryl
Kajkowo, ul. Widok 93/6,
14-100 Ostróda
Partner: KAGO Kamil Gołębiewski
Ul. Grunwaldzka 18/5, 14-100 Ostróda
2,75zł
143.726,00zł
30 minut
3.
Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka, Lubajny 81, 14-100 Ostróda
2,90zł
151.565,60zł
30 minut
5.
EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23, Wałdowo, 14-100 Ostróda
2,73zł
142.680,72
30 minut
6.
Sławomir Jastrzębowski Handel i Usługi Transportowe ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek
2,62zł
136.931,68zł
30 minut
7.
PTO  Lipnicki  Sp. z.o.o.
Sp. J.                                            ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
2,67zł
139.544,88zł
30 minut
 
    Część II dowożenie na trasie Ostróda – Górka – Wyżnice – Szyldak - Kraplewo(Stacja) – Dziadyk – Prusowo- Brzydowo – Durąg – Ostróda tj. 150 km dziennie
 
    Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 77.832,00 zł brutto
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto za km
Cena łączna brutto
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
5.
EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23, Wałdowo, 14-100 Ostróda
2,63zł
74.166,00zł
20 minut
3.
Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka, Lubajny 81, 14-100 Ostróda
2,68zł
75.576,00zł
30 minut
6.
Sławomir Jastrzębowski Handel i Usługi Transportowe ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek
2,58zł
72.756,00zł
30 minut
7.
PTO  Lipnicki  Sp. z.o.o.
Sp. J.                                            ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
2,77zł
78.114,00zł
30 minut
 
    Część III dowożenie na trasie Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Wygoda – Pietrzwałd – Wysoka Wieś - Klonowo – Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Zajączki – Glaznoty - Wygoda – Klonowo – Wysoka Wieś – Pietrzwałd – Wygoda tj. 90 km dziennie
 
    Zamawiający na sfinansowanie III części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 53.636,40 zł brutto
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto za km
Łączna cena brutto
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
4.
Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki,
14-123 Wygoda
4,00zł
67.680,00zł
30 minut
7
PTO  Lipnicki  Sp. z.o.o.
Sp. J.                                            ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
6,84zł
115.732,80zł
30 minut
 
    Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.
 
    Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
 

Ogłoszenie nr 545326-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.
 
Gmina Ostróda: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: ZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część I dowożenie na trasie Ostróda – Tyrowo – Ostróda - Nowe Siedlisko – Olsztyn ul. Czapli 2 - Olsztyn- ul. Turowskiego 1 - Olsztyn ul. Grzegorzewskiej 6 – Ostróda, tj. 139 km - 2 x dziennie = 278 km dziennie. Część II dowożenie na trasie Ostróda – Górka – Wyżnice – Szyldak - Kraplewo(Stacja) – Dziadyk – Prusowo - Brzydowo – Durąg – Ostródatj. 150 km dziennie Część III dowożenie na trasie Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Wygoda – Pietrzwałd – Wysoka Wieś - Klonowo – Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Zajączki – Glaznoty - Wygoda – Klonowo – Wysoka Wieś – Pietrzwałd – Wygoda .tj. 90 km dziennie Dla każdej części zamówienia podczas dowozu i odwozu dzieci Wykonawca zapewnia opiekę osoby dorosłej ( dla części I dwóch opiekunów na trasę, dla części II i III jeden opiekun na trasę ), do których obowiązków należy, m.in.: 1. Przebywanie wewnątrz pojazdu w trakcie realizacji usługi. 2. W trakcie wsiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera przednie drzwi i pomaga dzieciom w zajęciu miejsc. Zapina dzieciom pasy bezpieczeństwa. 3. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy wszystkie dzieci zajęły miejsca i mają zapięte pasy opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy. 4. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe. 5. W trakcie wysiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i pomaga wysiadać dzieciom przekazując je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły (w przypadku dowozu) lub rodzicom lub innym upoważnionym osobom dorosłym (w przypadku odwozu). 6. Po wyjściu wszystkich dzieci w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko w miejscu zatrzymania kończącym odwóz. 2) Wymagania ogólne - W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. - Uczniów należy dowieść nie później niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne trasy (części zamówienia). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części, zgodnie z dokonanym wyborem. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o ofercie rozumie się przez to ofertę częściową składaną przez Wykonawcę na część zamówienia. Na każdą część przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. 2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich usług objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. Nr 5) załączonym do niniejszej SIWZ w tym: - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
2019-09-02
2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie , o którym mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz.58 z późn.zm.) udzielone na okres obejmujący termin wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - zdolność techniczna Część I zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 busem - 22 osobowym z 2 opiekunkami. Opieka winna odbywać się przez osoby pełnoletnie posiadające przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych. Bus 22 miejsca siedzące, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dopuszczony do ruchu drogowego z aktualnym przeglądem technicznym i rejestracją. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia. część II zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 busem - 20 osobowym z 1 opiekunem. Opieka winna odbywać się przez osobę pełnoletnią posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Bus 20 miejsca siedzące, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dopuszczony do ruchu drogowego z aktualnym przeglądem technicznym i rejestracją. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia. część III zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 autobusem - 42 osobowym z 1 opiekunem. Opieka winna odbywać się przez osobę pełnoletnią posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Autobus 42 miejsca siedzące, dopuszczony do ruchu drogowego z aktualnym przeglądem technicznym i rejestracją. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia. - zdolność zawodowa Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał/wykonuje: co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i zakresie o wartości min. 50.000,00 brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. - Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował personelem przewidzianym do realizacji zadania: Części I-II-III Wymagane jest wskazanie kierowców z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami danego rodzaju tj. min. jeden kierowca na każdą cześć zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia / nie spełnia. Część I Wykonawca zapewni opiekę 2 osób dorosłych, do których obowiązków należeć będzie, m.in.: 1. Przebywanie wewnątrz pojazdu w trakcie realizacji usługi. 2. W trakcie wsiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera przednie drzwi i pomaga dzieciom w zajęciu miejsc. Zapina dzieciom pasy bezpieczeństwa. 3. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy wszystkie dzieci zajęły miejsca i mają zapięte pasy opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy. 4. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w busie. 5. W trakcie wysiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i pomaga wysiadać dzieciom przekazując je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły (w przypadku dowozu) lub rodzicom lub innym upoważnionym osobom dorosłym (w przypadku odwozu). 6. Po wyjściu wszystkich dzieci w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko w miejscu zatrzymania kończącym odwóz. Część II i Część III Wykonawca zapewni opiekę osoby dorosłej, do której obowiązków należeć będzie, m.in.: 1. Przebywanie wewnątrz pojazdu w trakcie realizacji usługi. 2. W trakcie wsiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera przednie drzwi i pomaga dzieciom w zajęciu miejsc. Zapina dzieciom pasy bezpieczeństwa. 3. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy wszystkie dzieci zajęły miejsca i mają zapięte pasy opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy. 4. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe. 5. W trakcie wysiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i pomaga wysiadać dzieciom przekazując je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły (w przypadku dowozu) lub rodzicom lub innym upoważnionym osobom dorosłym (w przypadku odwozu). 6. Po wyjściu wszystkich dzieci w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko w miejscu zatrzymania kończącym odwóz. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia / nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: - odnoszącego się do zdolności zawodowej, wykonawcy muszą wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia; Spełnianie warunków zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5 pkt 1 lit. a, b siwz. Nie wykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Wartości pieniężne zrealizowanego przedmiotu zamówienia wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, wyrażone w walutach obcych, należy przeliczyć na złote polskie według średniego kursu walut NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust.1. pkt 2) lit. a-c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdziale VI ust. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane(art.22a ust.4 Pzp) 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualne zezwolenie, o którym mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym udzielone na okres obejmujący termin wykonania zamówienia. 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego do niniejszej SIWZ (zał. Nr 5 do SIWZ) b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. Nr 3 do SIWZ); c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami(zał. Nr 4 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 3. Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze. 4. W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 3 wpływają na łączną wartość umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany łącznej wartości umowy określonej w § 8 ust.2. 5. Wysokość wynagrodzenia netto, w przypadku o którym mowa w ust. 2, nie podlega zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr:
1
Nazwa:
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I dowożenie na trasie Ostróda – Tyrowo – Ostróda - Nowe Siedlisko – Olsztyn ul. Czapli 2 - Olsztyn- ul. Turowskiego 1 - Olsztyn ul. Grzegorzewskiej 6 – Ostróda, tj. 139 km - 2 x dziennie = 278 km dziennie. Podczas dowozu i odwozu dzieci Wykonawca zapewnia opiekę osoby dorosłej ( dla części I dwóch opiekunów ), do których obowiązków należy, m.in.: 1. Przebywanie wewnątrz pojazdu w trakcie realizacji usługi. 2. W trakcie wsiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera przednie drzwi i pomaga dzieciom w zajęciu miejsc. Zapina dzieciom pasy bezpieczeństwa. 3. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy wszystkie dzieci zajęły miejsca i mają zapięte pasy opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy. 4. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe. 5. W trakcie wysiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i pomaga wysiadać dzieciom przekazując je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły (w przypadku dowozu) lub rodzicom lub innym upoważnionym osobom dorosłym (w przypadku odwozu). 6. Po wyjściu wszystkich dzieci w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko w miejscu zatrzymania kończącym odwóz. 2) Wymagania ogólne - W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. - Uczniów należy dowieść nie później niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
czas podstawienia pojazdu zastepczego
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II dowożenie na trasie Ostróda – Górka – Wyżnice – Szyldak - Kraplewo(Stacja) – Dziadyk – Prusowo - Brzydowo – Durąg – Ostródatj. 150 km dziennie Podczas dowozu i odwozu dzieci Wykonawca zapewnia opiekę osoby dorosłej ( jeden opiekun na trasę ), do których obowiązków należy, m.in.: 1. Przebywanie wewnątrz pojazdu w trakcie realizacji usługi. 2. W trakcie wsiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera przednie drzwi i pomaga dzieciom w zajęciu miejsc. Zapina dzieciom pasy bezpieczeństwa. 3. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy wszystkie dzieci zajęły miejsca i mają zapięte pasy opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy. 4. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe. 5. W trakcie wysiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i pomaga wysiadać dzieciom przekazując je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły (w przypadku dowozu) lub rodzicom lub innym upoważnionym osobom dorosłym (w przypadku odwozu). 6. Po wyjściu wszystkich dzieci w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko w miejscu zatrzymania kończącym odwóz. 2) Wymagania ogólne - W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. - Uczniów należy dowieść nie później niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
czas podstawienia pojazdu zastepczego
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
3
Nazwa:
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III dowożenie na trasie Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Wygoda – Pietrzwałd – Wysoka Wieś - Klonowo – Wygoda – Glaznoty – Zajączki – Pietrzwałd – Zajączki – Glaznoty - Wygoda – Klonowo – Wysoka Wieś – Pietrzwałd – Wygoda .tj. 90 km dziennie Wykonawca zapewnia opiekę osoby dorosłej (jeden opiekun na trasę ), do których obowiązków należy, m.in.: 1. Przebywanie wewnątrz pojazdu w trakcie realizacji usługi. 2. W trakcie wsiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera przednie drzwi i pomaga dzieciom w zajęciu miejsc. Zapina dzieciom pasy bezpieczeństwa. 3. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy wszystkie dzieci zajęły miejsca i mają zapięte pasy opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy. 4. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe. 5. W trakcie wysiadania dzieci, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i pomaga wysiadać dzieciom przekazując je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły (w przypadku dowozu) lub rodzicom lub innym upoważnionym osobom dorosłym (w przypadku odwozu). 6. Po wyjściu wszystkich dzieci w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko w miejscu zatrzymania kończącym odwóz. 2) Wymagania ogólne - W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. - Uczniów należy dowieść nie później niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
czas podstawienia pojazdu zastepczego
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.05.2019, ostatnia aktualizacja: 06.06.2019, odsłon: 365

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665331
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved