numer sprawy: Oś. KS 341-3/05

 

Ostróda, 22 czerwca 2005

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ostróda w roku szkolnym 2005/2006.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

strona WWW: gminaostroda.pl

E-mail:

poniedziałek: 8.00- 16.00; wtorek- piątek: 7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 20 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

I. Ostróda-Grabin-Grabinek-Lichtajny-Durąg-Grabinek-Szyldak-Lichtajny-Brzydowo - Ostróda Ornowo-Brzydowo-Ornowo-Smykowo-Rudno-Kraplewo tj. 135 km dziennie,

II. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo  tj.  120 km dziennie. wymagany pojazd o ilości miejsc 14 III. Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd Wygoda tj. 137 km dziennie.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia Rok szkolny 2005/2006 - 01.09.2005 do 30.06.2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Cena 100%

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena 1 km

9) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Pokój nr 12

do dnia 14.07.2005 do godz.12.00

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni, tj. do dnia 13.08.2005 r.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 422

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777113
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved