Nasz znak : RGP-7331-1/3/2009

Ostróda, dnia 13 sierpnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości WAŁDOWO,

OBRĘB MAŁA RUŚ, gmina OSTRÓDA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV i węzła rozdzielczego SN/SN 15/15kV dla zasilenia zabudowy mieszkalno - usługowej przy ul. Turystycznej w miejscowości Wałdowo, przewidzianej do realizacji 142/1 i 144/57 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2009, ostatnia aktualizacja: 17.08.2009, odsłon: 1 212


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426025
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości