Nasz znak : RGP-7331-1/3/1/2009

Ostróda, dnia 13 sierpnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości SZAFRANKI, OBRĘB KAJKOWO, gmina OSTRÓDA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV dla zasilenia zabudowy mieszkalno - usługowej w miejscowości Szafranki , przewidzianej do realizacji 263, 264/1, 330/84, 284, 330/80, 330/43, 255 i 256 położonych w miejscowości Szafranki , obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrze-nnej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2009, ostatnia aktualizacja: 17.08.2009, odsłon: 1 242


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427125
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości